Świat

25% Europejczyków na granicy ubóstwa

122 miliony Europejczyków są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – wynika z raportu Eurostatu. Najgorzej jest w Rumunii i Bułgarii.

W Polsce odsetek takich osób zmniejszył się z 25,7% do 24,7%, jednak nadal jesteśmy na poziomie średniej unijnej. Wyprzedzają nas chociażby Czesi, którzy wskaźnik ubóstwa utrzymują na poziomie 14%.

Przy mierzeniu wskaźnika bierze się pod uwagę trzy zmienne: ludzi, którzy żyją na granicy biedy i zarabiają mniej niż 60 proc. mediany zarobków w danym kraju. Dla Polski, według najnowszych danych z 2014 roku, na granicy ubóstwa żyją wszyscy, którzy rocznie zarabiają mniej niż 13 439 złotych na rękę. Druga to odsetek osób, które nie mogą pozwolić sobie na nieprzewidziane wypadki, wakacje czy kulturę. Trzecia zmienna to intensywność pracy, czyli to, jaką część roku członkowie rodziny mieli pracę.

MM

źródło: money.pl