Hot Kraj

Będą ule w centrum miasta?

Czy Wrocław będzie miał swój lokalny miód, a w centrum miasta będą hodowane pszczoły? Tego chcą pszczelarze, a urzędnicy są temu przychylni.

Jak informuje portal gazetawroclawska.pl, radni z PiS zaproponowali zmianę przepisów, które pozwolą we Wrocławiu na hodowlę pszczół. Wrocławscy radni skierowali do drugiego czytania projekt uchwały w sprawie zmian „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta”. Nowe rozwiązania będą skonsultowane z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

Politycy chcą, aby­­ pszczoły mogły być hodowane w mieście. Ule miałyby się znajdować tylko na terenie ogrodzonym, który będzie oznaczony tablicami z napisem: „Uwaga-pszczoły! Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”.

Pszczoła produkuje zdrowy i smaczny miód. Dzięki opiece pszczelarzy większa liczba pszczół może przetrwać w obecnym środowisku. Kto w ogóle wpadł wcześniej na pomysł, żeby to regulować i zakazać? Do wszystkiego politycy i urzędasy muszą się wtrącać?

Natalia W.