Hot Kraj

Koniec polskiej prezydencji w Radzie Państw Morza Bałtyckiego

W dniu 30 czerwca kończy się polska prezydencja w Radzie Państw Morza Bałtyckiego. Od 1 lipca przewodnictwo w grupie przejmie Islandia. 

Rada Państw Morza Bałtyckiego powstała w 1990 roku, a jej celem jest zwiększanie stabilności i bezpieczeństwa w regionie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych podkreśliło, że Polska zrealizowała cele, jakie sobie stawiała.

– Pomimo trudnych uwarunkowań geopolitycznych Polska realizowała ambitny program działań w ramach trzech głównych priorytetów sektorowych swojego przewodnictwa: zrównoważonego rozwoju, kreatywności oraz bezpieczeństwa cywilnego – czytamy na stronie MSZ.

Resort spraw zagranicznych zwrócił również uwagę na wkład Polski we wzmocnienie regionalnej spójności.

– Ważne miejsce podczas polskiej prezydencji zajmowała kwestia wzmocnienia regionalnej spójności poprzez rozwój dialogu strukturalnego między różnymi formatami współpracy w regionie bałtyckim. Polska zapoczątkowała wspólne spotkania przede wszystkim RPMB i Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego – czytamy.

Źr.: Telewizja Republika

MC