Decyzja została oparta na wynikach badaniach przeprowadzonych przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny. Badanie to wykazało niezgodność leku ze specyfikacją w zakresie parametru określającego liczbę CFU pałeczek kwasu mlekowego.