Kraj

Opóźnienia we wprowadzaniu unjnych dyrektyw

Jak informuje wiceminister spraw zagranicznych Aleksander Stępkowski, Polska nie wdrożyła do krajowego systemu prawnego 44 dyrektyw Unii Europejskiej.

Według wnp.pl, wiceminister podkreślił, że w jednym przypadku sprawą zamuje się już Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ponadto zauważył, że prace „nie postępują z taką szybkością, z jaką chcielibyśmy, aby się to odbywało”.

Cała sytuacja budzi niepokój, ponieważ za niewdrożenie unijnego prawa Polsce grożą sankcje.

Źródło: www.wnp.pl