Kraj

Polacy czują się bezpiecznie w swoim kraju

Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadziło badanie na temat bezpieczeństwa Polaków zarówno w kraju, jak i w okolicy miejsca zamieszkania.

Jak informuje portal policja.pl, aż 80 procent Polaków uznaje Polskę za bezpieczny kraj, a tylko 16 procent jest przeciwnego zdania. W porównaniu do zeszłorocznych wyników badania Polacy częściej mówią, że w Polsce żyje się bezpieczniej. Tak wysoki wskaźnik poczucia bezpieczeństwa nie notowano w żadnej z dotychczas przeprowadzonych badań.

Z przeprowadzonych badań wynika też, że aż 95 procent ankietowanych uważa, że mieszka w bezpiecznym i spokojnym miejscu. A 62 procent Polaków nie obawia się, że może paść ofiarą przestępstwa. Badanie przeprowadzono na losowej próbie Polaków – dodaje policja.pl.

BR