Hot Kraj

W Polsce warunki jak w Anglii?

— Patriotyzm gospodarczy (…) powinien polegać na tym, żeby rząd polski tworzył polskim przedsiębiorcom lepsze warunki do działania, niż tworzy dla nas rząd brytyjski czy irlandzki – powiedział Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorczości Pracodawców.

Na Kongresie Organizacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw Cezary Kaźmierczak mówił między innymi o tym na czym polega patriotyzm gospodarczy, jak powinna zachować się władza wobec przedsiębiorstw w Polsce, a ponadto dodał, że cieszy go fakt, iż obecny prezydent Andrzej Duda, wysłuchał z uwagą prezentacji ZPP, co nie zawsze miało miejsce wcześniej.

— Związek Przedsiębiorców i Pracodawców jest organizacją, która lobbuje na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw. Jest to jakby większość polskiej gospodarki – powiedział prezes Kaźmierczak. — Głównym zadaniem władzy publicznej jest tworzenie warunków prawno-instytucjonalnych do działania małych i średnich przedsiębiorstw i w ogóle wszystkich przedsiębiorstw w Polsce – powiedział prezes RPP, dodając, że ma zamiar oświecić polityków, czym są małe przedsiębiorstwa.

Katarzyna B.