Czy proponowane korekty zmienią zasady wypłaty 500 PLUS? Sprawdź koniecznie!

Proponowane korekty w sprawie „500 plus” nie zmienią zasad wypłaty – informuje MRPiPS. Gwarancję pełnej ciągłości wypłaty środków daje złożenie wniosku  w sierpniu 2017 r.- przypomina resort.

Resort rodziny, pracy i polityki społecznej skierował do konsultacji projekt nowelizacji poszczególnych ustaw związanych ze wsparciem rodzin, jednak podstawowe zasady „Rodzina 500 plus” nie zostaną zmienione.

 

Świadczenie w wysokości 500 zł przysługuje na drugie i kolejne dziecko niezależnie od osiąganego dochodu, a także na pierwsze dziecko, jeśli dochód w przeliczeniu na członka rodziny nie przekracza 800 zł, a gdy w rodzinie znajduje się dziecko niepełnosprawne – 1200 zł.

 

„Wprowadzane po roku funkcjonowania korekty w żadnym zakresie nie zmieniają art. 21 ust. 4 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Stanowi on, że w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku” – wyjaśnia resort.

 

„Złożenie kompletnego wniosku na kolejny okres świadczeniowy w sierpniu 2017 r. daje gwarancję pełnej ciągłości wypłaty świadczenia wychowawczego także od pierwszego miesiąca nowego okresu, tj. od października 2017 r.” – zapewniło ministerstwo.

 

„Aby jeszcze bardziej usprawnić proces przyjmowania wniosków o świadczenia wychowawcze wciąż będzie dostępna możliwość złożenia wniosku przez internet za pośrednictwem banku, ale także zostaną wprowadzone uproszczone formularze wniosków o wszystkie świadczenia do składania przez internet za pośrednictwem internetowego portalu MRPiPS Emp@tia” – podkreśliło ministerstwo.

 

źródło: PAP

fot.: pixabay

KG