ksiądz

Rośnie fala samobójstw w polskim Kościele! Zdaniem tego księdza przyczynami są…

Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski pochyla się nad problemem samobójstw wśród duchownych. Jego zdaniem zjawisko odbierania sobie życia przez polskich księży ma szereg powodów i jest znakiem dla biskupów, że Kościół potrzebuje zmian. 

Problem odbierania sobie życia przez duchownych istnieje i jest coraz poważniejszy. (…) Czy polskie władze kościelne zmierzą się z tym i podejmą dla dobra powierzonych im wspólnot radykalne kroki…?

– pisze ks. Isakowicz-Zaleski. Jego zdaniem przyczynami samobójstw polskich księży są…>>>CZYTAJ DALEJ<<<