Hot Kraj

Sejm: Sprawdzian szóstoklasisty zlikwidowany

Sejm przyjął nowelizację ustawy o systemie oświaty. Jedną z jej głównych założeń jest likwidacja sprawdzianu szóstoklasisty. 

O chęci likwidacji sprawdzianu po szóstej klasie szkoły podstawowej poinformowała minister edukacji, Anna Zalewska, na początku tego roku. Mówiła, że egzamin nie decydował o niczym szczególnym.

– Egzamin po szóstej klasie był wynikiem różnego rodzaju projektów europejskich, a szczególnie jednego, który właśnie się skończył. Mamy więc możliwość doprecyzowania swoich założeń programowych, w których stwierdzamy, że będziemy rezygnować na tych wstępnych etapach z testowania – mówiła szefowa resortu edukacji.

Teraz nowelizacja ustawy o systemie oświaty została przegłosowana przez Sejm głosami 265 posłów. 172 było przeciw a 3 się wstrzymało. Projekt ma teraz trafić do Senatu. Oprócz likwidacji sprawdzianu szóstoklasisty, nowelizacja wprowadza m.in. nowe przepisy dotyczące odwołania od wyników matur.

Źr.: Telewizja Republika, wMeritum.pl

MC