Hot Świat

Skandal! To tylko dla bogaczy.

Włoski rząd poważnie myśli o przyciągnięciu do kraju posiadaczy wielkich majątków i zachęcenia ich do przeniesienia do Italii rezydencji podatkowej. Jak zamierza to zrobić? Banał! Rząd Włoch wpadł na świetny pomysł, aby bogaczom zaproponować podatek liniowy w wysokości 100 tys. euro rocznie. W zamian za tę kwotę, zamożni zyskują prawo pobytu oraz nabywają prawa do takiej formy płacenia podatku przez kolejne 15 lat. Są jednak pewne wymogi, które należy spełnić. Przede wszystkim trzeba być Brytyjczykiem i wpłacić całą kwotę w jednej racie. Oferta nie jest również skierowana do byłych rezydentów. W ten sposób fiskus chce ukarać osoby, które wcześniej przebywały we Włoszech przez 9 lat, ale z kraju wyjechały, a teraz mają ochotę wrócić i płacić podatek wg ulgowych zasad.

Źródło WP