Hot Kraj

Służba zdrowia dostanie więcej pieniędzy

Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł poinformował, że rząd Prawa i Sprawiedliwości planuje zwiększyć nakłady na publiczną służbę zdrowia. Zmiany przewidziano na 2018 rok.

Ministerstwo zdrowia planuje, aby do 2025 roku na publiczną opiekę medyczną przeznaczane było 6 procent PKB. Radziwiłł zapewnił, że dzięki temu „prawo do świadczeń w publicznym systemie ochrony zdrowia będą mieli wszyscy obywatele”. Co więcej, system służby zdrowia ma się zmienić z uprawnienia obywatelskiego na rezydenckie. To oznacza, że każdy będzie mógł otrzymać potrzebną pomoc medyczną.

Zmienione ma być też finansowanie służby zdrowia, a środki na jej funkcjonowanie zostaną zabezpieczone na rachunku Państwowego Funduszu Celowego „Zdrowie”. Będzie to część budżetu państwa, a jego środkami będzie dysponował minister zdrowia. To ma zagwarantować, że pieniądze na służbę zdrowia nie będą zagrożone i trafią na właściwy cel.

Zmiany będą też dotyczyć funkcjonowania szpitali, które mają zostać częściowo „zabudżetowane”. W efekcie, zamiast finansowania pojedynczych hospitalizacji i procedur, placówki otrzymają ryczałt na leczenie pacjentów w określonych zakresach. W tym celu szpitale zostaną podzielone na trzy stopnie działalności.

Rząd chce też utworzyć Urząd Zdrowia Publicznego, który zintegruje system zarządzania zdrowiem publicznym, a także będzie odpowiadał za realizację Narodowego Programu Zdrowia.

 

BR