Hot Kraj

Spółkami paliwowymi zajmie się Ministerstwo Energii

W styczniu bieżącego roku rozpoczęło działalność Ministerstwo Energii. Teraz przejmuje ono nadzór nad spółkami paliwowymi. 

Celem powołania Ministerstwa Energii i przejęcia przez nie nadzoru nad spółkami paliwowymi jest uporządkowania sektora energetycznego w Polsce. Konieczność koordynacji działań dotyczących energetyki podkreśla poseł Maciej Małecki, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Energii i Skarbu Państwa.

– W poprzednich latach za sprawy dotyczące energetyki odpowiadało kilka ministerstw i kilka agend rządowych. Skutkiem był brak koordynacji i odpowiedzialności za decyzję, a nawet sprzeczne decyzje podejmowane w różnych ministerstwach. Zgodnie z tym, co obiecaliśmy Polakom przed wyborami w 2015 roku, wprowadzamy porządek i ład w zarządzaniu sektorem energetycznym. Rozwiązania przyjęte przez rząd pani Beaty Szydło pozwolą na wprowadzenie spójnej i skutecznej polityki energetycznej Polski. Dla dobra bezpieczeństwa energetycznego Polski, dla dobra polskiej gospodarki, właściwym będzie skupienie w ręku ministra energii całości spraw związanych z polityką energetyczną Polski – powiedział poseł Małecki.

Źr.: Radio Maryja

MC