POLACY muszą ODDAĆ PIENIĄDZE z 500+! Wszystko przez nowe poprawki!

W Poznaniu oraz w powiecie węgorzewskim wydano ponad 400 decyzji o zabraniu świadczenia 500+ na pierwsze dziecko. Każda z rodzin będzie teraz musiała oddać pobrane wcześniej pieniądze.  

Continue reading „POLACY muszą ODDAĆ PIENIĄDZE z 500+! Wszystko przez nowe poprawki!”

500+ będzie przysługiwało także na pierwsze dziecko!? To bardzo możliwe! SPRAWDŹ co na ten temat mówi Wicepremier Beta Szydło.

500 + to całkiem spory zastrzyk gotówki dla każdego rodzica. Niestety pokrzywdzeni są nieco pierworodni, ponieważ pieniądze przysługują na drugie i kolejno młodsze dzieci.
– Niewykluczone, że w 2019 roku uda się poszerzyć obecną formułę programu 500+ – powiedziała Beata Szydło.
Wicepremier uczestniczyła we wręczeniu „leszczyńskiego becikowego” – lokalnego świadczenia dla mieszkańców miasta, którym urodziło się dziecko. Podczas spotkania padło pytanie o rozszerzenie programu „Rodzina 500+”. Okazuje się, ze jest to całkiem możliwe.
Jak powiedziała wicepremier w tym roku raczej wielkich zmian nie będzie, jeśli natomiast sytuacja gospodarcza na to pozwoli, to za rok być może dojdzie do zmian – powiedziała Szydło.

 

Nowy okres świadczeniowy w programie „Rodzina 500+” rozpoczął się 1 października 2017 r., jednak wnioski można było składać od początku sierpnia 2017 r. 

W nowym okresie wprowadzono kilka nowelizacji, jedna z nich dotyczy rodziców samotnie wychowujących dzieci. Jeśli chcą otrzymać świadczenie, do wniosku muszą dołączyć dokument dotyczący ewentualnie przyznawanych alimentów.

Główne zasady programu „Rodzina 500+” nie zmieniły się. Nadal jest to nieopodatkowane świadczenie w wysokości 500 zł, wypłacane bez kryterium dochodowego na drugie i kolejne dziecko do uzyskania pełnoletności. Kryterium dochodowe obowiązujące przy pierwszym dziecku wynosi 800 lub 1200 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego.

Czy obietnica, o której powiedziała pani premier jest realna? Na razie mamy przed sobą prawie cały 2018 rok do przebycia. Miejmy nadzieję, że nie stanie się w nim nic co mogłoby negatywnie wpłynąć na rozwój gospodarczy naszego kraju. 

 

 

źródło: wp.pl

źródło zdjęcia: pixabay.com

 

Zmiany w programie 500+. Zobacz jaki rząd przyjął projekt

Rząd przyjął we wtorek projekt likwidujący „nieliczne, ale jednak niepożądane” zjawiska dotyczące programu „Rodzina 500 plus” – poinformowało CIR. Doprecyzowane zostaną między innymi przepisy dotyczące przyznawania świadczenia osobom deklarującym samotne wychowywanie dziecka.

 

Główne zasady programu Rodzina 500 plus pozostaną takie jak dotychczas, projekt przewiduje jednak zmiany, które „zlikwidują nieliczne, ale jednak niepożądane zjawiska”.

 

Ma on między innymi zapobiec dopasowywaniu osiąganego dochodu do kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia na pierwsze dziecko, np. przez rozwiązywanie stosunku pracy, a następnie ponowne jego nawiązywanie z tym samym pracodawcą na innych warunkach. Jeśli nastąpiłoby to przed upływem 3 miesięcy, nie byłoby traktowane jako utrata dochodu.

 

Po raz pierwszy przepis ten zostanie zastosowany przy ustalaniu prawa do świadczeń na okres rozpoczynający się 1 października 2017 r.

 

Wyeliminowane mają też zostać przypadki niezgodnego ze stanem faktycznym deklarowania przez rodziców samotnego wychowywania dziecka, aby wyłączyć drugiego rodzica ze składu rodziny i jego dochodu. W projekcie zaproponowano dla osoby deklarującej samotne wychowywanie dziecka wymóg ustalenia alimentów na rzecz dziecka od drugiego rodzica.

 

Ponieważ prawo do świadczenia mają tylko rodziny mieszkające w Polsce, projekt przewiduje, że w przypadku wątpliwości co do spełnienia warunku zamieszkiwania, gmina będzie mogła wezwać osobę otrzymującą świadczenie wychowawcze do osobistego złożenia, w wyznaczonym terminie, odpowiednich wyjaśnień.

 

Wypłata świadczenia zostanie wstrzymana, jeżeli osoba nie udzieli wyjaśnień. W przypadku zaś udzielenia wyjaśnień, świadczenie wychowawcze wypłaca się od miesiąca, w którym wpłynęły wyjaśnienia, do końca okresu, w którym przysługuje świadczenie wychowawcze, jeżeli osoba spełnia warunki określone w ustawie.

 

Zaproponowano, aby nowe przepisy weszły w życie 1 sierpnia 2018 r.

 

Źródło: PAP
kd

Czy proponowane korekty zmienią zasady wypłaty 500 PLUS? Sprawdź koniecznie!

Proponowane korekty w sprawie „500 plus” nie zmienią zasad wypłaty – informuje MRPiPS. Gwarancję pełnej ciągłości wypłaty środków daje złożenie wniosku  w sierpniu 2017 r.- przypomina resort.

Continue reading „Czy proponowane korekty zmienią zasady wypłaty 500 PLUS? Sprawdź koniecznie!”

Wnioski o 500+. O tych terminach trzeba pamiętać!

Ustawa o świadczeniach rodzinnych jasno wskazuje, że aby skorzystać z programu Rodzina 500+, trzeba co roku składać nowy wniosek. Wyjątkiem jest pierwszy rok funkcjonowania programu.

 

Żeby zapewnić sobie świadczenie na kolejny rok, do gminy można będzie się zgłosić już od 1 sierpnia. Jeśli nowy wniosek nie wpłynie do końca września, to świadczenie automatycznie jest anulowane i rodzice stracą 500 zł na każde dziecko.

 

Ci, którym uda się przekazać wniosek najpóźniej z końcem sierpnia, mogą liczyć na środki już w październiku. W przypadku, kiedy dokumenty zostaną złożone we wrześniu, pieniądze będą wypłacone dopiero w listopadzie, ale z wyrównaniem za październik.

 

Nowi świadczeniobiorcy mogą dołączyć do programu w dowolnym momencie. Szybszej wypłaty mogą się spodziewać osoby, które złożą kompletny wniosek do 10. dnia miesiąca. Wsparcie uzyskają najpóźniej pod koniec tego miesiąca. Jeśli nie zdążą dostarczyć dokumentów przed tym terminem, na decyzję i środki z wyrównaniem poczekają do ostatnich dni następnego miesiąca.

 

Zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami, wypełniony formularz można złożyć na różne sposoby. Osobiście w urzędzie gminy lub za pośrednictwem Poczty Polskiej to tradycyjna forma złożenia wniosku. Druk można odebrać na miejscu, a także pobrać ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Rodzice mogą też zdecydować się na formę elektroniczną. Taka opcja jest dostępna na platformie usługowej PUE ZUS, w ramach bankowości online i przez ePUAP. Formularz można też wysłać za pośrednictwem nowego portalu Emp@tia.

 

Źródło: wp.pl
kd