Świat

Ukraiński portal: przyłączmy Ukrainę do Polski

Strona Ukrainskij Reporter zamieściła artykuł, w którym postuluje się przyłączenie Ukrainy do Polski. Ma to związek z marnymi efektami współpracy niepodległej Ukrainy z UE.

Dziennikarze ukraińscy przypominają, że już w 1648 r. zawarto porozumienie o powstaniu państwa polsko – ukraińskiego (polsko – kozackiego – red.) , które według nich miało rozkwitać. Ukraińcy są niezadowoleni z warunków, jakie obecnie proponuje im Unia Europejska, szczególnie co do kwot na towary importowane z Ukrainy, które są ich zdaniem zbyt niskie i nie rekompensują strar w handlu z Rosją,

Autorzy tekstu podkreślają, że państwo polsko- ukraińskie byłoby największe w UE. Ukraina stałaby się automatycznie członkiem UE i NATO. Dziennikarze mają też nadzieję na wzrost pensji i ukrócenie korupcji na Ukrainie.

Źródło: kresy.p

DZ