Świat

USA ostrzega przed zamachami terrorystycznymi

Eksperci do spraw bezpieczeństwa stwierdzają zgodnie, że nie należy lekceważyć ostrzeżeń USA o podwyższonym zagrożeniu wystąpienia zamachów terrorystycznych.

Departament USA potwierdza możliwość wystąpienia zamachów terrorystycznych. Ataków należy spodziewać się ze strony Państwa Islamskiego, najbardziej zagrożona jest Europa, Ameryka i Bliski Wschód.

„Stany Zjednoczone, szczególnie w obszarze terroryzmu, stały się źródłem najbardziej wiarygodnych i najszerzej dostępnych informacji o rosnącym ryzyku terrorystycznym, w tym przypadku najprawdopodobniej wynikającym ze zmieniającej się sytuacji wobec Państwa Islamskiego, ze zmieniającej się sytuacji na rynkach paliwowych, które wpływają na rosnące ryzyka, które wpływają na możliwość zaognienia się sytuacji międzynarodowej. Dlatego tutaj należy tego rodzaju ostrzeżenia brać bardzo poważnie pod uwagę”- stwierdza ekspert ds. bezpieczeństwa, Dr Łukasz Kister.

Ekspert jednoznacznie informuję, że USA ma narzędzia aby zbierać informację dot. terroryzmu. Departament Stanu wydał oświadczenie, w którym poinformował aby podróżni zachowali szczególną ostrożność. Ponadto podano, że członkowie Państwa Islamskiego w skrajnych przypadkach mogą posunąć się do uprowadzeń ludność cywilnej. Ataki terrorystyczne z Francji, Belgii, Nigerii, Turcji, Północnej Afryki to tylko początek góry lodowej.

pw

Źródło: www.kresy.pl