Hot Kraj

Wybory parlamentarne 2019: kiedy, gdzie i jak głosować?

Wybory do Sejmu i Senatu odbędą się już w najbliższą niedzielę, 13 października. Przypominamy kto i gdzie może zagłosować, a także w jaki sposób należy to zrobić, aby głos był ważny.

 

W wyniku głosowania wybranych zostanie 460 posłów oraz 100 senatorów. Każdy z nowo wyłonionych parlamentarzystów zostanie powołany na czteroletnią kadencję. Do Sejmu wejdą tylko te formacje, które przekroczą 5-proc. próg wyborczy (w przypadku koalicji wyborczych próg wynosi 8 proc.). Wybory do Sejmu wygra partia, która w skali kraju uzyska najwyższe poparcie.

W wyborach do Senatu obowiązuje ordynacja jednomandatowa. Oznacza to, że w każdym okręgu wybrany zostanie tylko jeden kandydat z największą liczbą głosów.

 

Kto może zagłosować?

Czynne prawo wyborcze przysługuje obywatelom polskim, którzy:

  • najpóźniej w dniu wyborów ukończą 18 lat,
  • nie są prawomocnie pozbawieni praw publicznych przez sąd,
  • nie zostali prawomocnie ubezwłasnowolnieni przez sąd,
  • nie posiadają prawomocnego pozbawienia praw wyborczych przez Trybunał Stanu.

 

Gdzie oddać głos?

Głos należy oddać w obwodowej komisji wyborczej właściwej do miejsca zamieszkania. Chyba, że ktoś wcześniej zadeklarował chęć głosowania poza miejscem zameldowania. Wówczas należało wcześniej złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie gminy.

 

Co zrobić, żeby głos był ważny?

Przede wszystkim udając się na głosowanie należy pamiętać o zabraniu ze sobą dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Może być to np. dowód osobisty lub prawo jazdy. Po otrzymaniu karty do głosowania zaznacz „x” w kratce przy nazwisku kandydata tylko na jednej liście. Jeśli na liście danego komitetu postawisz więcej niż jeden „x”, głos zostanie zaliczony na konto kandydata znajdującego się na pierwszym miejscu. Głos będzie nieważny w momencie, gdy postawisz „x” na listach kilku różnych komitetów.

 

 

 

 

 


ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany.