Kraj

„Zapisy terroru” – nowy projekt IPN i NCK

Według planów pomysłodawców powstać ma specjalna platforma internetowa, na której dostępne będą świadectwa zbrodni reżimów totalitarnych na Polakach.

„Zapisy terroru. Translacja i upowszechnienie. Zeznania przed Główną Komisją Badania Zbrodni Hitlerowskich/Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu”, bo tak brzmi oficjalna nazwa nowego projekt Instytutu Pamięci Narodowej i Narodowego Centrum Kultury, który ma służyć do popularyzacji wiedzy o polskich ofiarach reżimów totalitarnych.

IPN udostępni swoje materiały, a NCK będzie przygotowywał je do publikacji i tłumaczył na język angielski, gdyż projekt zakłada także popularyzację za granicą losów Polaków w latach 1939-1956. – Udostępnienie i przetłumaczenie tych protokołów na angielski to krok w kierunku umiędzynarodowienia wiedzy na temat reżimów totalitarnych w okupowanej Polsce. Żyjemy w czasach, w których odchodzą ostatni świadkowie najstraszniejszej w dziejach ludzkości wojny. W czasach, w których historyczna wina i polityczna odpowiedzialność za zniszczenie państwa polskiego i terror są poddawane relatywizacji. Zeznania Polaków przywracają właściwe miary, proporcje i prawdę o tamtym czasie – mówiła Magdalena Gawin, podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury, pomysłodawczyni projektu.

„Zapisy terroru” będą pierwszym projektem tworzonego Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego. W planach jest także stworzenie możliwości udostępniania na platformie prywatnych archiwów.

Łukasz Kamiński prezes IPN-u tłumaczył, czemu ma służyć projekt – projekt, który dzisiaj inaugurujemy. To dzieło, które jestem przekonany przyczyni się do tego, że przywrócimy zachwianą równowagę w obrazie historii XX wieku.

Źródło: ipn.gov.pl

JS