Kraj

ZPP: Prawo ma być proste i niezmienne

Z raportu „Warunki prowadzenia firm w Polsce”, przygotowanego przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, wynika, że w ubiegłym roku Polska osiągnęła wyższy niż zakładano wzrost PKB, ma lepszą niż w latach poprzednich kondycję finansową, a także niższe bezrobocie. Mimo to przedsiębiorcom nie jest łatwo i żądają zmian w prawie.

– Oczywiście zauważamy progres i konsekwentne dążenie Polski w kierunku państwa w coraz większym stopniu wolnego gospodarczo, cechującego się przyzwoitym systemem podatkowym i przyjaznego biznesowi. Jednak dostrzegamy także ten ciągle niewykorzystany, olbrzymi potencjał polskiej przedsiębiorczości, pętany biurokratycznymi ograniczeniami, nieprzejrzystym systemem podatkowym i fatalnej jakości prawem. Podstawowym problemem, z którego wynika mierna jakość polskiego systemu podatkowego jest niska pewność prawa, wynikająca z jego częstych zmian – powiedział Cezary Kaźmierczak, prezes ZPP.

Stąd rekomendacja ZPP, by uprościć prawo podatkowe i poprawić jego jakość tak, aby przepisy były zrozumiałe dla przeciętnego obywatela i nowelizowane na tyle rzadko, by był on w stanie zapoznać się ze wszystkimi zmianami, bez konieczności poświęcania wielu godzin na lekturę nowych wersji ustaw.

Źródło: www.zpp.pl